Ольга Писарик (olgapisaryk) wrote in freeedu,
Ольга Писарик
olgapisaryk
freeedu

Законы, регулирующие экстернат в Украине

С украинского форума, посвящённого домашнему образованию.


Законы, регулирующие экстернат (добавлено 17 февраля 2009г.)


Перехід та навчання на екстернаті керується такими нормативними документами:

1) Закон України вiд 13.05.1999 № 651-XIV Про загальну середню освіту.

Стаття 13. Форми навчання

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує Міністерство освіти України.
Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

2) Закон України вiд 23.05.1991 № 1060-XII Про освіту.

Стаття 3. Право громадян України на освіту
1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується:
розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти;
відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина;
різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.
8. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

3) Міністерство освіти і науки України, Наказ від 18.02.2008 N 94 Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

7. Атестація екстернів
7.1. Можливість пройти атестацію й отримати відповідний документ про освіту за дозволом місцевого органу управління освітою мають екстерни, які:
- не відвідують загальноосвітній навчальний заклад з різних причин;
- отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;
- мають бажання прискорено опанувати навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання;
- не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної
середньої освіти; - є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
7.3. Заяви на проходження атестації від екстернів, батьків або осіб, які їх замінюють, приймає керівник навчального закладу з жовтня поточного навчального року, але, як правило, не пізніше ніж за три місяці до початку атестації.
7.5. Екстерни допускаються до атестації:
- за курс початкової загальної освіти;
- за курс базової загальної середньої освіти, якщо мають документ про відповідний рівень освіти;
- за курс повної загальної середньої освіти, якщо мають свідоцтво про базову загальну середню освіту.
7.6. Адміністрація навчального закладу, в якому здійснюється атестація, зобов'язана ознайомити екстерна, батьків або осіб, які їх замінюють, з цим Положенням, порядком проведення атестації.
7.7. Екстерни можуть оцінюватися з одного або декількох предметів за один чи кілька класів у письмовій формі.
7.8. Перед атестацією проводиться річне оцінювання з предметів інваріантної частини навчального плану. Проходження річного оцінювання є передумовою для проходження екстерном атестації.
7.9. Рішення про допуск екстерна до атестації приймається педагогічною радою навчального закладу, затверджується наказом директора.
7.10. Річне оцінювання та атестацію екстерн проходить в одному навчальному закладі.

4) Міністерство освіти і науки України, Наказ від 19.05.2008 N 431 Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах.

П. 1. Загальні положення
1.1. Екстернат - одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти (табель, свідоцтво, атестат).
Екстерн - особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації (далі - атестація) на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
1.2. Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.
1.3. Можливість пройти річне оцінювання за відповідний клас та атестацію за освітній рівень відповідно початкової, базової і повної загальної середньої освіти мають особи, які:
- з будь-яких поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі;
- прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання;
- не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти;
- є учнями загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання та з не залежних від них причин не можуть пройти річне оцінювання та атестацію не більше ніж з двох предметів;
- є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання та (або) не пройшли атестацію з будь-яких предметів (кількість предметів не обмежується);
- отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;
- є громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і навчаються в Міжнародній українській школі за дистанційною формою;
- є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

П. II. Порядок зарахування на екстернат
2.1. Зарахування осіб на екстернат здійснюється за погодженням з відповідним органом управління освітою та згідно з наказом керівника навчального закладу для:
- повнолітніх - за їх особистою заявою;
- неповнолітніх - за заявою батьків або осіб, які їх замінюють.
Tags: Украина, экстернат
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments